Smooth extra

Extra slät akustikputs

Invisible akustikputs av varianten Smooth Extra kan installeras med fördel på tak och ytor som ska vara extra släta. Detta akustiktak utan synliga skarvar, erbjuder ett mer flexibelt och diskret alternativ mot de traditionella akustik lösningar.

Akustikputsen kommer helt slät och finkorning i standarfärgen Super White.

  • Ljusreflektion
    83,0%
  • Standard kulör
    Närmaste NCS kulör: S 0300-N
  • Val av kulör
    Akustikputsen kan infärgas i de flesta förekommande RAL eller NCS kulörer
  • Brand test
    Klass A Brandsäkerhet enligt ISO EN 13501 2007: A21do
  • Kemisk test
    Enligt the Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials som definierad av Finnish Emission Classification of Building Materials: VOC: 0,014 mg/m²h / Formaldehyde: 0,0044 mg/m²h

 

  • Mögel & mikroorganismer
    Ingen växt vid 70%RH
  • Fukt test
    Inga synliga förändringar vid 40°C/95%RH og 40°C/100%RH
  • UV-Exponering
    Inga synliga förändringar vid UV-Exponering i 1000 timmar
  • Underhåll, rengöring & reparation
    Systemet kräver inget löpande underhåll. Ytan kan rengöras med mjuk borste och dammsugning, Ytan tåler endast att rengöras med torra verktyg, ej vatten. Skador eller hål lagas lättas med påföring av ny puts enligt applicerings metod, eller för hand, direkt på den skadade ytan.
  • Tjocklek på mineralullsabsorbent
    20mm / 25mm / 40mm.
1 Direkt montering

En absorbent av mineralull monteras direkt mot befintligt underlag med godkända specialbeslag eller lim och appliverar med två lager akustikputs.

2 Direkt på nedpendlat system

En absorbent av mineralull monteras direkt på nedpendlat stålsystem, 400mm c/c, med godkända specialbeslag och appliceras med två lager akustikputs.

3 Akustikputs utan absorbent

Akustikputsen sprutas direkt på en yta av gipsskiva eller betong til en total tjocklek av 3 mm.

Lämpliga underlag för montering av absorbent:

Standard gipsskiva, fibergips, standard nedpendlat stålsystem 400 mm c/c, betong, målade ytor, bärverk av trä eller stål 400 mm c/c.

  • Beskrivning Version Dokument typ Download
  • Säkerhetsdatablad (MSDS) 05/2017 pdf DOWNLOAD
  • System Data Blad 01/2017 pdf DOWNLOAD
  • Brand test - EN 13823, 2002 04/2005 pdf DOWNLOAD
  • Ljudabsorption - BS EN ISO 354, 2003 11/2016 pdf DOWNLOAD
  • VOC – M1 Emission Classification of Building Materials 07/2015 pdf DOWNLOAD
  • Ljusreflektion & kulör test
    06/2017 pdf DOWNLOAD
  • Determination of resistance to humidity (40°C / 100%RH) - DS/EN ISO 6270-2, 2005 06/2017 pdf DOWNLOAD
  • Determination of resistance to humidity (40°C / 95%RH) - DS/EN ISO 6270-2, 2005 06/2017 pdf DOWNLOAD
  • UV-Exponering i.h.t ASTM G 154-16 06/2017 pdf DOWNLOAD
  • Mögel & mikroorganismer - ASTM D3273 08/2017 pdf DOWNLOAD
  • Beskrivning Version Dokument typ Download
  • NEDPENDLAT - Direkt på stålsystem
    02/2017 pdf DOWNLOAD
  • NEDPENDLAT - Underlag av gips 02/2017 pdf DOWNLOAD
  • DIREKT FIT - Underlag av trä 02/2017 pdf DOWNLOAD
  • DIREKT FIT - Underlag av betong 02/2017 pdf DOWNLOAD
  • DIREKT FIT - Underlag av gips 02/2017 pdf DOWNLOAD
  • DETALJ - Nedpendlat mod väg 02/2017 pdf DOWNLOAD
  • DETALJ - Tak til nock 02/2017 pdf DOWNLOAD
  • DETALJ - Böjt 02/2017 pdf DOWNLOAD
OFFERT